مدیریت دسترسی به تبلیغات اینترنتی

مدیریت دسترسی و تکرار تبلیغات اینترنتی

مدیریت دسترسی و تکرار تبلیغات اینترنتی

اهداف فعالیتهای تبلیغات اینترنتی درصدد شناساندن بیشتر نشان تجاری و یا جذب  پاسخ مستقیم کاربران هستند. در تمامی فعالیتهای تبلیغات اینترنتی که صورت میپذیرد حالت ایده آل برای تبلیغ کننده به حداکث.. ادامه مطلب

  ¬ لطفا زمینه های فعالیت خود را از لیست زیر انتخاب نمایید و گزینه بروزرسانی را کلیک نمایید.

  ¬ زمینه های فعالیت شما:

     ویرایش زمینه های فعالیت:

  در حال بارگزاری لیست زمینه های فعالیت ...

    ¬ تغییر تصویر پروفایل:

    ¬ تصویر خود را در فرمت jpg,png,gif ابعاد (180×180) انتخاب و سپس بر روی گزینه بروزرسانی کلیک نمایید.

    ¬ تغییر تصویر کاور:

    ¬ تصویر خود را در فرمت jpg,png,gif ابعاد (200×900) انتخاب و سپس بر روی گزینه بروزرسانی کلیک نمایید.