مالکیت کنترل در تبلیغات اینترنتی

معیارها و مالکیت کنترل در تبلیغات اینترنتی

معیارها و مالکیت کنترل در تبلیغات اینترنتی

موضوع مالکیت کنترل در تبلیغات و تبلیغات اینترنتی ارتباط کمی با خروجی ها  و نتایج دارد و بیشتر به فرآیند ارتباطات مربوط میشود. با این وصف، اندازه گیری اثر بخشی تبلیغات اینترنتی میتواند در دو جن.. ادامه مطلب

  ¬ لطفا زمینه های فعالیت خود را از لیست زیر انتخاب نمایید و گزینه بروزرسانی را کلیک نمایید.

  ¬ زمینه های فعالیت شما:

     ویرایش زمینه های فعالیت:

  در حال بارگزاری لیست زمینه های فعالیت ...

    ¬ تغییر تصویر پروفایل:

    ¬ تصویر خود را در فرمت jpg,png,gif ابعاد (180×180) انتخاب و سپس بر روی گزینه بروزرسانی کلیک نمایید.

    ¬ تغییر تصویر کاور:

    ¬ تصویر خود را در فرمت jpg,png,gif ابعاد (200×900) انتخاب و سپس بر روی گزینه بروزرسانی کلیک نمایید.