اهداف صریح در تبلیغات اینترنتی

مدیریت فعالیت های تبلیغات اینترنتی

مدیریت فعالیت های تبلیغات اینترنتی

برای بهینه نمودن فعالیتهای تبلیغات اینترنتی لازم است یکسری تدابیر مدنظر قرار گیرد. از جمله این تدابیر در نظر گرفتن یک چهارچوب کلی شناسایی و عملکرد فعالیت هاست که میتواند در قالب دستورالعمل های مشخص.. ادامه مطلب

  ¬ لطفا زمینه های فعالیت خود را از لیست زیر انتخاب نمایید و گزینه بروزرسانی را کلیک نمایید.

  ¬ زمینه های فعالیت شما:

     ویرایش زمینه های فعالیت:

  در حال بارگزاری لیست زمینه های فعالیت ...

    ¬ تغییر تصویر پروفایل:

    ¬ تصویر خود را در فرمت jpg,png,gif ابعاد (180×180) انتخاب و سپس بر روی گزینه بروزرسانی کلیک نمایید.

    ¬ تغییر تصویر کاور:

    ¬ تصویر خود را در فرمت jpg,png,gif ابعاد (200×900) انتخاب و سپس بر روی گزینه بروزرسانی کلیک نمایید.