اثربخشی تبلیغات اینترنتی حامی گری

تبلیغات اینترنتی حامی گری اتصال نشان تجاری یا لوگوی وبسایتی (تبلیغ دهنده) در وب سایت دیگر (تبلیغ گیرنده) است. برای اثر بخش نمودن این شکل تبلیغات اینترنتی باید عوامل تاثیرگذار در آن شناسایی شوند. یکی از عواملی که در اثر بخشی این شکل تبلیغات اینترنتی نقش مهمی ایفا می کند تطبیق تبلیغ یا نشان تجاری تبلیغی با محتوای وب سایت میزبان است. هر چقدر لوگوها به وب سایت ها ارائه شوند با موضوع تبلیغ ارتباط بیشتری دارند و یا به عبارت دیگر مدل کسب و کاری شبیه تری دارند ، تبلیغ اثربخش تر خواهد بود. برای مثال آژانس های مسافرتی آنلاین بهتر است یا اینکه  لینک خود را در سازمانهای حمل و نقل قرار دهند زیرا بازخوانی ذهنی اطلاعاتی که در یک دسته طبقه بندی شده اند ، بسیار آسانتر است.

 

تبلیغات اینترنتی

  ¬ لطفا زمینه های فعالیت خود را از لیست زیر انتخاب نمایید و گزینه بروزرسانی را کلیک نمایید.

  ¬ زمینه های فعالیت شما:

     ویرایش زمینه های فعالیت:

  در حال بارگزاری لیست زمینه های فعالیت ...

    ¬ تغییر تصویر پروفایل:

    ¬ تصویر خود را در فرمت jpg,png,gif ابعاد (180×180) انتخاب و سپس بر روی گزینه بروزرسانی کلیک نمایید.

    ¬ تغییر تصویر کاور:

    ¬ تصویر خود را در فرمت jpg,png,gif ابعاد (200×900) انتخاب و سپس بر روی گزینه بروزرسانی کلیک نمایید.