اثربخشی تبلیغات اینترنتی بنری

تبلیغات اینترنتی بنری که از آنها تحت عنوان تبلیغات در معرض نمایش نیز نام برده می شوند، اغلب دارای متن، تصویر، عکس و انیمیشن هستند. موسسه تبلیغات تعاملی در سال ۱۹۹۶ هشت اندازه استاندارد و در سال 2001 ، 14 اندازه استاندارد تبلیغات اینترنتی بنری را مشخص نمود. برای اثربخش نمودن این تبلیغ تمرکز اولیه بیشتر بر روی پاسخ مستقیم یا همان نرخ کلیک صورت میگرفت. اما در اواسط دهه ۱۹۹۰ که نرخ کلیک 3 درصد بود نزول شدیدی در نرخ کلیک های صورت گرفته در تبلیغات اینترنتی بنری روی داد به طوری که نرخ کلید در سال ۲۰۰۳ به رقم بی سابقه 28/0 درصد رسید. این کاهش شدید اینطور نمایان می ساخت که تبلیغات اینترنتی بنری دیگر اثر بخشی خود را از دست داده و دیگر نباید به آن به عنوان یک شکل تبلیغات اینترنتی نگاه کرد.

 

تبلیغات اینترنتی

اما با مشاهده روند کاهش نرخ کلیک برروی تبلیغات اینترنتی بنری محققان درصدد یافتن معیارهایی برآمدن که هم نرخ کلیپ را افزایش دهند و به هم به شکلی دیگر این تبلیغ را اثربخش نمایند. از این روی طرز تفکر درباره اثربخشی تبلیغات اینترنتی شکل تازه ای به خود گرفت و از آن به بعد تنها کلیک کاربر بر روی تبلیغات اینترنتی بنری نشان دهنده اثربخشی آن قلمداد نمی شود. زیرا تبلیغات بندی نیز به علت اینکه در طول حضور کاربر در وب سایت در معرض نمایش او قرار دارد، میتواند به افزایش آگاهی، درک و شناخت بهتر کاربراز نشان تجاری شود. همچنین این نوع تبلیغ باعث تغییر نگرش کاربر از نشان تجاری مشاهده شده می شود. از این رو دو عامل در هدایت تبلیغ برای رسیدن به این مهم حیاتی به نظر میرسد. اول مشخصات فیزیکی و دوم جانمایی صحیح تبلیغ دروب، زیرا اندازه، تحرک ،محرکه ها و مشوق های تبلیغات بنری موجب افزایش اثربخشی بهتر تبلیغات هم از بعد نرخ کلیک و هم از بعد اطلاع رسانی می شود. مشوق های طراحی شده  در تبلیغ بنری ، بخاطر احساسات شدیدا مثبتی که در کاربر شکل می دهند، به طور فزاینده ای نرخ کلیک را افزایش می دهند. و مشخصه دیگری که در اثر بخشی تبلیغات اینترنتی بنری به وسیله محققان زیادی مورد تایید قرار گرفت است انیمیشن و سرعت انیمیشن است. هر چقدر سرعت انیمیشن طراحی شده در تبلیغ بیشتر باشد موجب بیشتر شدن برانگیختگی فیزیولوژیکی کاربران می شود و آنان را برای کلیک نمودن به هیجان می آورد .

  ¬ لطفا زمینه های فعالیت خود را از لیست زیر انتخاب نمایید و گزینه بروزرسانی را کلیک نمایید.

  ¬ زمینه های فعالیت شما:

     ویرایش زمینه های فعالیت:

  در حال بارگزاری لیست زمینه های فعالیت ...

    ¬ تغییر تصویر پروفایل:

    ¬ تصویر خود را در فرمت jpg,png,gif ابعاد (180×180) انتخاب و سپس بر روی گزینه بروزرسانی کلیک نمایید.

    ¬ تغییر تصویر کاور:

    ¬ تصویر خود را در فرمت jpg,png,gif ابعاد (200×900) انتخاب و سپس بر روی گزینه بروزرسانی کلیک نمایید.