اثربخشی روشهای مختلف تبلیغات اینترنتی

بر طبق آمار موسسه تبلیغات تعاملی  IAB در سال ۲۰۰۷ درصد سهم درآمد هر یک از ۸ روش یا شکل تبلیغات اینترنتی به این شرح است که بنر ۲۱ درصد ، جستجو ۴۲ درصد، حق الزحمه خرید اطلاعات ۷ درصد، آگهی های کوچک ۱۴ درصد، حامی گری ۳ درصد، ویدئویی ۲ درصد، ایمیل ۲ درصد، ریچ مدیا یا تبلیغات اینترنتی انمیشین دار 9 درصد می باشد. با مقایسه آمار اعلام شده این موسسه با ادوار گذشته تغییرات چشمی در رابطه با استفاده از نوع تبلیغات اینترنتی مشاهده میشود. برای مثال در گزارش این موسسه در سال ۹۸ تبلیغ بنری صاحب ۵۶ درصد سهم درامد از درآمد کل روش های تبلیغات اینترنتی بوده است که در مقایسه با آمار سال ۲۰۰۷ یک کاهش چشمگیری روی داده است. بقیه روشها نیز روند مشابهی داشتند مثلاً تبلیغات حامی گری از ۳۳ درصد در سال ۹۸ به تنها ۳ درصد در سال ۲۰۰۷ رسیده است. از سوی دیگر ریچ مدیا از ۲ درصد در سال  2000 به 9درصد در سال ۲۰۰۷ ارسیده است . تغییر شگفت انگیز در تبلیغات جستجو روی داده است به طوری که این روش در سال ۲۰۰0 تنها صاحب 1 درصد کل سهم درآمدی روش های تبلیغات اینترنتی بوده ، اما در سال ۲۰۰۷ داری سهمی حدود ۴۲ درصد است و چشمگیرترین تغییر را به خود اختصاص داده است.

 

تبلیغات اینترنتی

  ¬ لطفا زمینه های فعالیت خود را از لیست زیر انتخاب نمایید و گزینه بروزرسانی را کلیک نمایید.

  ¬ زمینه های فعالیت شما:

     ویرایش زمینه های فعالیت:

  در حال بارگزاری لیست زمینه های فعالیت ...

    ¬ تغییر تصویر پروفایل:

    ¬ تصویر خود را در فرمت jpg,png,gif ابعاد (180×180) انتخاب و سپس بر روی گزینه بروزرسانی کلیک نمایید.

    ¬ تغییر تصویر کاور:

    ¬ تصویر خود را در فرمت jpg,png,gif ابعاد (200×900) انتخاب و سپس بر روی گزینه بروزرسانی کلیک نمایید.