پیگیری تاثیر نمایش تبلیغات اینترنتی

نرخ کلیک الگوی تازه ای در ارزیابی تبلیغات اینترنتی است. مکانیزمی که به وسیله آن مصرف کنندگان بلافاصله به پیام های تبلیغی مشاهده شده پاسخ میدهند و بر روی آنها کلیک می کنند. این معیار به این دلیل که تبلیغ کننده را ملزم می نماید تا با قرار دادن هدایت گر ها و مشوق هایی بر روی تبلیغ ، مصرف کنندگان را مجاب کنند تا برای تبلیغ کلیک نمایند روز به روز افزایش یافت و تبدیل به معیار اثر بخشی تبلیغات اینترنتی گردید . اما هدف اساسی فعالیت های تبلیغی که نشان تجاری را به عرصه ظهور می گذراند ، لزوماً افزایش نرخ کلیک نیست . زیرا ممکن است این هدف، برای مثال متاثر ساختن طرز تلقی ها درباره ویژگی های نشان تجاری یا تصمیم خرید باشد. از این گذشته وقتی هدف تبلیغ، کشاندن مصرف کننده به وب سایت تبلیغ کننده است، بیشتر اوقات کلیک کاربر همه کاری که یک کاربر انجام می دهد نیست. زیرا ممکن است کاربرانی که در معرض نمایش تبلیغات هستند بر روی آن کلیک نکنند اما آنها در زمان های دیگری به وب سایت مراجعه نموده و در جستجوی ارضاء  نیاز خود و متعاقبا ارتقاء هدف تبلیغ باشند. این عمل اصطلاحا تاثیر به واسطه نمایش نامیده می شود. تبلیغ کنندگان به آسانی می توانند با استفاده از کوکی ها و تگ هایی( در زبان برنامه نویسی HTML هریک از دستوراتی که در درون <> قراردارند) که در وب سایت تبلیغ کننده نصب می کنند تاثیرات صورت پذیرفته به وسیله نمایش تبلیغ را ردیابی کنند. هنگامی که کاربری در یک وبسایتی در معرض نمایش یک تبلیغ قرار میگیرد، تگ های به کار رفته فایل کوکی ظاهر شده را شناسایی می کنند و در ادامه سرور تبلیغ می تواند مشخص نماید که کاربر به واسطه کلیک  مستقیم در تبلیغ وارد وبسایت شده است یا به طور غیر مستقیم و با جستجو یا درج آدرس وب سایت در مرورگر خود به وب سایت آمده است. مطالعات نشان میدهد نیمی از بازدیدهای صورت گرفته از وب سایت هایی که تبلیغ منتشر می کنند منسوب به تأثیرات حاصل شده از تماشای تبلیغات اینترنتی است تا به واسطه کلیک مستقیم یا نرخ کلیک.

برخی تبلیغ کنندگان تاثیرات ایجاد شده به واسطه انتشار تبلیغات را پیگیری میکنند، ولی به دلیل اینکه تبلیغات از کانالهای مختلف همچون تلویزیون، رادیو و روزنامه صورت میگیرد هنوز این سوال در ذهن آنها باقی است که چه میزانی از این بازدیدها مربوط به تاثیر نمایش تبلیغات اینترنتی است و چه میزانی از بازدید ها به صورت جستجوی تصادفی است.

تبلیغات اینترنتی

برای مثال مصرف کننده، تبلیغ نشان تجاری و مشخصه هایش را در تلویزیون مشاهده کرده و در ذهن او پرسشی ایجاد شده است و حال برای یافتن جواب تکمیلی این پرسش به وب سایت سازمان مراجعه نموده است و یا ممکن است  مصرف کننده حاضر در سایت مشتری وفادار سازمان باشد و تأثیرگذاری تماشای تبلیغات اینترنتی دلیل حضور او در وب سایت نیست. در این خصوص تبلیغ کنندگان میتوانند از یک گروه کنترل استفاده نمایند. بر مبنای همین اصل مطالعه موردی در سال ۲۰۰۴ توسط دابل کلیک بر روی خطوط هوایی انجام پذیرفت که در این مطالعه ابتدا فعالیتها برای یک ماه کامل مورد بازبینی و نظارت قرار گرفته و همزمان با آن فعالیت های تبلیغی جدید منتشر شد، این تبلیغات، تبلیغات خدمات صلیب سرخ بود تا بخش مجزایی بعنوان گروه کنترل شناسایی نمایند. در این زمان فعالیتها دائما مورد کنترل قرار می گرفت تا اطمینان حاصل شود که گروه کنترل به هیچ وجه تبلیغ آزمایشی را مشاهده نکنند. در پایان ماه تجزیه و تحلیل از افرادی که وارد سایت سازمان شده بودند به عمل آمد تا مشخص شود چه تعدادی در هر گروه البته بدون کلیک نمودن بر روی تبلیغ وارد وب سایت شده و اقدام به خرید بلیط تبلیغ شده نمودند. بازدید کنندگان تحت تأثیر نمایش تبلیغ در گروهی که سه بار در معرض نمایش تبلیغ بودند با احتمال بیشتری بلیط تبلیغی را خریداری میکردند تا کسانی  که پس از مشاهده تبلیغ صلیب سرخ در سایت حضور یافته اند. نتیجه ای که از این مطالعه حاصل شد این بود که دو سوم از خریدها در گروه نمونه به خاطر متاثر شدن از نمایش تبلیغ بود و یک سوم باقی مانده دیگر ناشی از عوامل محیطی بوده است. بازدیدهای پنهان یا اثر منبعث شده از مشاهده تبلیغات اینترنتی باعث شکل گیری یک رفتار کاوشی در کاربران برای یافتن وب سایت می شود . از این روی در هفته های آتی فروش کالا یا  ارائه خدماتی که تبلیغ آن منتشر می شود بهبود خواهد یافت.

  ¬ لطفا زمینه های فعالیت خود را از لیست زیر انتخاب نمایید و گزینه بروزرسانی را کلیک نمایید.

  ¬ زمینه های فعالیت شما:

     ویرایش زمینه های فعالیت:

  در حال بارگزاری لیست زمینه های فعالیت ...

    ¬ تغییر تصویر پروفایل:

    ¬ تصویر خود را در فرمت jpg,png,gif ابعاد (180×180) انتخاب و سپس بر روی گزینه بروزرسانی کلیک نمایید.

    ¬ تغییر تصویر کاور:

    ¬ تصویر خود را در فرمت jpg,png,gif ابعاد (200×900) انتخاب و سپس بر روی گزینه بروزرسانی کلیک نمایید.