اندازه اشکال در تبلیغات اینترنتی

مطالعات نشان داده است که وقتی هدف اصلی تبلیغات اینترنتی اخذ  پاسخ مستقیم از کاربر و تمرکز بر نشان تجاری است ، تبلیغات اینترنتی با اندازه های بزرگتر بهتر عمل میکند. بر مثال موسسه دابل کلیک مطالعه ای را بر روی ۱۳۶ ناشر اینترنتی خود انجام داده است که در آن مطالعه یک رابطه مستقیم بین افزایش اندازه بنر و افزایش نرخ کلیک قوی تایید شده است. در این مطالعه که بر روی حدودا۲۰ میلیون انتشار تبلیغات اینترنتی نمایشی (بنر و مربع شکل ها) صورت پذیرفت است نرخ کلیک ۱۴ اندازه استاندارد تبلیغات اینترنتی نمایشی با یکدیگر مقایسه شده است. با افزایش اندازه بنر (مقیاس بنرها پیکسل بوده و با میکرو بارها با مقیاس 31*83 که دارای کمترین نرخ کلیک هستند شروع و به نیم صفحه ای ها با مقیاس 600*300 پیکسل که دارای بیشترین درصد نرخ کلیک هستند) درصد کلیک های صورت گرفته برروی آنها نیز افزایش می یابد.

 

تبلیغات اینترنتی

  ¬ لطفا زمینه های فعالیت خود را از لیست زیر انتخاب نمایید و گزینه بروزرسانی را کلیک نمایید.

  ¬ زمینه های فعالیت شما:

     ویرایش زمینه های فعالیت:

  در حال بارگزاری لیست زمینه های فعالیت ...

    ¬ تغییر تصویر پروفایل:

    ¬ تصویر خود را در فرمت jpg,png,gif ابعاد (180×180) انتخاب و سپس بر روی گزینه بروزرسانی کلیک نمایید.

    ¬ تغییر تصویر کاور:

    ¬ تصویر خود را در فرمت jpg,png,gif ابعاد (200×900) انتخاب و سپس بر روی گزینه بروزرسانی کلیک نمایید.