انگیزش و آموزش در تبلیغات اینترنتی

تبلیغات اینترنتی در اشکال مختلفی منتشر می شوند که این اشکال دارای مشخصه های یکسانی هستند که مصرف کنندگان باید اقداماتی را انجام دهند تا در معرض نمایش و ارتباط با محتوای جامع آنها قرار گیرند (مانند کلیک و جستجوهای بعدی) . ولی حتی برای این هدف نیز تبلیغات اینترنتی وقتی کارا هستند که مصرف کنندگان برای منتقل شدن به وب، انگیزه کلیک نمودن داشته باشند. از این روی برای موفقیت تبلیغات اینترنتی باید برخی مکانیزم ها یکپارچه شوند تا مصرف کنندگان را برای تعامل با رسانه و دست یافتن به اطلاعات دقیق محصول بر انگیخته کنند. از این گذشته برای ترغیب مصرف کننده به اخذ اقدام رفتاری سریع( پاسخ به تبلیغ محصول) همچون درخواست کاتالوگ یا خرید آنی، تبلیغ باید فعالانه به مصرف کنندگان راجع  به محصول هدف و فرآیند خرید آموزش دهد. بر این اساس برانگیختن مصرف کنندگان برای جستجوی اطلاعات و تسهیل یادگیری از مقتضیات اساسی استراتژی تبلیغات اینترنتی برای بهبود اثربخشی به حساب می آید.

 

تبلیغات اینترنتی

  ¬ لطفا زمینه های فعالیت خود را از لیست زیر انتخاب نمایید و گزینه بروزرسانی را کلیک نمایید.

  ¬ زمینه های فعالیت شما:

     ویرایش زمینه های فعالیت:

  در حال بارگزاری لیست زمینه های فعالیت ...

    ¬ تغییر تصویر پروفایل:

    ¬ تصویر خود را در فرمت jpg,png,gif ابعاد (180×180) انتخاب و سپس بر روی گزینه بروزرسانی کلیک نمایید.

    ¬ تغییر تصویر کاور:

    ¬ تصویر خود را در فرمت jpg,png,gif ابعاد (200×900) انتخاب و سپس بر روی گزینه بروزرسانی کلیک نمایید.