ایجاد کنجکاوی در تبلیغات اینترنتی

روانشناسان مباحث زیادی درباره کنجکاوی و نقش آن در رفتار انسانی در میان دوره ها و حوزه های مختلف همچون کودکی ، تربیت ، کشف علمی ، اختلالات رفتاری و غیره ابراز داشته اند. ایجاد کنجکاوی عامل مهمی در پیگیری تبلیغ به وسیله ی کاربر است. یک استراتژی تبلیغی که مولد کنجکاوی است، علاقه مندی و آموزش طلبی را بهتر از یک استراتژی که اطلاعات جزئی محصولات را فراهم می کند، افزایش میدهد. روش ها و تدابیر مختلفی از سوی محققان برای برانگیختن کنجکاوی افراد بیان شده است یکی از تدابیر نظری کنجکاوی، رویکرد شکاف دانش است. شکاف دانش بعنوان تفاوت بین دو کمیت تعریف میشود اطلاعاتی که فرد میداند و اطلاعاتی که دوست دارد بداند. کنجکاوی وقتی شکوفا میشود که افراد از وجود شکاف دانش در حوزه های خاصی آگاه می شوند و یا با محرکه های متناقض، مبهم، ناسازگار و محرکه هایی که تصور مورد انتظار آنها را نقض میکند روبرو میشوند. این موقعیت ها باعث پررنگ تر شدن ناکارایی دانشی آنها می شود آگاهی از شکاف دانش یک احساس آزاردهنده از نوع محرومیت یا ناراحتی ایجاد می نماید که  فرد تنها میتواند با کسب اطلاعات مورد نیاز برای پر کردن شکاف دانش آن را کاهش دهد ، که در نتیجه این حالت یک خواست و میل شدیدی در او ایجاد نموده تا ساختار فعلی دانشش را اصلاح نماید. چالش اولیه در ایجاد اثر بخشی تبلیغات اینترنتی اطمینان حاصل کردن از این است که نه تنها تبلیغات توجه مصرف کنندگان هدف را جلب می کنند ، بلکه همچنین  در آنها حس علاقه مندی و آموزش طلبی نیز نسبت به منافع و مزایای محصول را ایجاد می کند.

تبلیغات اینترنتی

چالش ایجاد علاقه مندی با توجه نظر و آموزش مصرف کنندگان بیشتر منحصر به تبلیغات اینترنتی است. زیر برخلاف تبلیغات چاپی و آگهی های بازرگانی تلویزیونی،  تبلیغات اینترنتی اکثرا یک شکل هستند که این امر ایجاب میکند تا توجه نظرو انگیزش مناسبی در مصرف کنندگان ایجاد شود تا آنها یک تعامل خوب با تبلیغ داشته و اطلاعات لازم را کسب نمایند. در همین رابطه مطالعات بسیاری نشان می دهد که ایجاد کنجکاوی بسیار موفق تر از ارسال یک پیام منفعل است  . به این دلیل است که تبلیغ کنندگانی که وظیفه انتشارتبلیغ را بر عهده دارند ،  تمایل دارند روی طراحی محتوای تبلیغ نمایشی و همین طور تربیت مصرف کنندگان نظارت داشته باشند تا به نحوی بتوانند انگیزه تعقیب یا کنجکاوی کاربر را افزایش ذهند . برای ارتقاء اثربخشی تبلیغات اینترنتی محصول جدید مطالعه ای در سال ۲۰۰۱ توسط منون و سمن به انجام رسید که در این مطالعه استراتژی تبلیغی مبتنی بر کنجکاوی در چهار عنصر به صورت زیر معرفی شد.

ایجاد کنجکاوی با ایجاد یک شکاف در دانش موجود

ایجاد یک اشاره گر هدایت کننده درگیری به وجود آمده برای روشن شدن کنجکاوی

زمان کافی برای سعی و حل کنجکاوی بعلاوه اطمینان دهی به جهت وجود اطلاعات لازم حل کنجکاوی

ارزیابی میزان درگیری و یادگیری مصرف کننده برای سنجش اثربخشی تبلیغ

  ¬ لطفا زمینه های فعالیت خود را از لیست زیر انتخاب نمایید و گزینه بروزرسانی را کلیک نمایید.

  ¬ زمینه های فعالیت شما:

     ویرایش زمینه های فعالیت:

  در حال بارگزاری لیست زمینه های فعالیت ...

    ¬ تغییر تصویر پروفایل:

    ¬ تصویر خود را در فرمت jpg,png,gif ابعاد (180×180) انتخاب و سپس بر روی گزینه بروزرسانی کلیک نمایید.

    ¬ تغییر تصویر کاور:

    ¬ تصویر خود را در فرمت jpg,png,gif ابعاد (200×900) انتخاب و سپس بر روی گزینه بروزرسانی کلیک نمایید.