هدف گذاری جغرافیایی در تبلیغات اینترنتی

هدف گذاری جغرافیایی یکی از رویه های پرمصرف هدف گذاری بازاریابی و تبلیغات اینترنتی است. سازمان هایی که از هدف گذاری جغرافیایی استفاده میکنند که کالا و خدماتشان در بازارهای منطقه ای یا داخلی در دسترس مصرف کنندگان است. اما تبلیغ کنندگان باید به بخشی از بازار غیر هدفشان نیز توجه کنند زیرا ممکن است تبلیغات اینترنتی غیر هدفشان به وسیله کاربران بین المللی مورد بازدید قرار گیرد. در همین رابطه ردیابی های صورت گرفته به وسیله سرورهای کشور آمریکا نشان میدهد که اکثر وبسایت های این کشور دارای ۲۵ درصد بازی کننده بین المللی بوده اند.

تبلیغات اینترنتی

شاید برای بسیاری از خدمات دهنده ها و تبلیغ کننده های اینترنتی بحث هدف گذاری جغرافیایی مهم نظر نرسد، اما برای وب سایت هایی که دارای چالش های توزیع جهانی هستند عملکرد تبلیغی باید قطع نظر از نظام نامه های چون مکان و زمان صورت پذیرد. شرکت هایی که جهانی عمل می کنند نیز دارای یک دوایر خدمت دهی در هر منطقه و ناحیه ای هستند که ملزم به رعایت نمودن هدف گذاری جغرافیایی متناسب با  آن منطقه میباشند. برای این شرکت ها و فعالیت های تبلیغی مربوط به آنها استراتژی که مناسب به نظر می رسد خرید فضا در وب سایت های محلی است که دارای بیشترین انطباق با چهارچوب کاری سازمان می باشند. اما روش عملیاتی دیگری که بسیاری از وب سایت ها از آن برای هدف گذاری تبلیغی استفاده میکنند، هدف گذاری به وسیله زیپ کد یا کد پستی است.  این شیوه امروزه پا فراتر از قاره آمریکا نهاده و در کشورهای آسیایی نیز به وفور مورد استفاده قرار میگیرد ، به سادگی فقط با تکمیل فرم های اطلاعاتی اولیه کاربر (در این هنگام اطلاعات وارد به صورت آنی بررسی میشود و اگر صحت آن تایید شد به کاربر اجازه عبور از آن بخش داده می شود) و ردیابی آی پی که با آن به وبسایت متصل است انجام میشود.

  ¬ لطفا زمینه های فعالیت خود را از لیست زیر انتخاب نمایید و گزینه بروزرسانی را کلیک نمایید.

  ¬ زمینه های فعالیت شما:

     ویرایش زمینه های فعالیت:

  در حال بارگزاری لیست زمینه های فعالیت ...

    ¬ تغییر تصویر پروفایل:

    ¬ تصویر خود را در فرمت jpg,png,gif ابعاد (180×180) انتخاب و سپس بر روی گزینه بروزرسانی کلیک نمایید.

    ¬ تغییر تصویر کاور:

    ¬ تصویر خود را در فرمت jpg,png,gif ابعاد (200×900) انتخاب و سپس بر روی گزینه بروزرسانی کلیک نمایید.