مدیریت دسترسی و تکرار تبلیغات اینترنتی با رسانه استراتژیک

پرسش کلیدی که در این صورت مطرح می شود اینست که چه طور با کنترل تکرار می توان به حداکثر میزان دسترسی دست یافت ؟ روش اول تعبیه و جانمایی یک چاشنی تکرار در سرور ناشر یا تبلیغ کننده است، بطوریکه با استفاده از فایلهای کوکی( داده هایی که سرور های اینترنتی برای یک مرورگر اینترنتی ارسال می نماید تا کاربر ومیزان دسترسی او را شناسایی کند) از نمایش بیش از مقدار تعیین شده برای هر کاربر آیا آی پی جلوگیری شود. اما به خاطر دلایل فنی و دلایل دیگر چاشنی گذاری تکرار در سرور در عمل بسیار مشکل است .

تبلیغات اینترنتی

اما روش دوم از کارآمدترین روش ها برای کنترل تکرار است . دراین روش تبلیغات اینترنتی در یک رسانه استراتژیک جانمایی میشود. در سال ۲۰۰۲ مطالعهای  بوسیله موسسه رسانه ای ژوپیتر صورت پذیرفت که در این مطالعه نشان داده شد که انتشار ۴ میلیون تبلیغات اینترنتی میتوانند دست کم به یک سوم این تعداد کاربر دسترسی داشته باشد، به شرطی که به واسطه 3 وب سایت بزرگ منتشر شوند نه فقط یک وب سایت یا چندین وب سایت کوچک. اصل اساسی در این استراتژی بهره گیری از دامنه وسیع و تعداد زیر صفحه های وب سایت های بزرگ است. زیرا وبسایت های بزرگ و صفحات زیاد آنها باعث بالا رفتن تعداد کاربران شده و بدین ترتیب با کمترین انتشار تبلیغات اینترنتی می توان به میزان دسترسی بالایی رسید.

  ¬ لطفا زمینه های فعالیت خود را از لیست زیر انتخاب نمایید و گزینه بروزرسانی را کلیک نمایید.

  ¬ زمینه های فعالیت شما:

     ویرایش زمینه های فعالیت:

  در حال بارگزاری لیست زمینه های فعالیت ...

    ¬ تغییر تصویر پروفایل:

    ¬ تصویر خود را در فرمت jpg,png,gif ابعاد (180×180) انتخاب و سپس بر روی گزینه بروزرسانی کلیک نمایید.

    ¬ تغییر تصویر کاور:

    ¬ تصویر خود را در فرمت jpg,png,gif ابعاد (200×900) انتخاب و سپس بر روی گزینه بروزرسانی کلیک نمایید.