مدیریت دسترسی و تکرار تبلیغات اینترنتی

اهداف فعالیتهای تبلیغات اینترنتی درصدد شناساندن بیشتر نشان تجاری و یا جذب  پاسخ مستقیم کاربران هستند. در تمامی فعالیتهای تبلیغات اینترنتی که صورت میپذیرد حالت ایده آل برای تبلیغ کننده به حداکثر رسیدن کسانی است که تبلیغ را مشاهده میکنند(دسترسی).  همچنین حالت ایده آل برای تبلیغ کننده تعداد بهینه نمایش تبلیغ برای یک فرد است( تکرار). اما در اکثر مواقع تبلیغ کنندگان نمیتوانند فعالیتهای تبلیغی شان را مدیریت کنند و در نتیجه بازدید های بسیار پایین در مقابل انتشارات بسیار زیاد صورت می گیرد. این بدان معنا است که بسیاری از تبلیغ های منتشر شده تضییع شده است . دسترسی و تکرار یک رابطه تناسبی با هم دارند. بدین صورت که انتشار هر تبلیغ برای افرادی که تا به حال تبلیغ را ندیده اند گسترش و توسعه دسترسی است. از طرف دیگر این انتشار، برای شخصی که تبلیغ را قبلا مشاهده نموده است، افزایش متوسط تکرار نمایش یا انتشار است. تکرار بهینه (تعداد ایده آل زمان هایی که مصرف کننده باید در معرض نمایش یک تبلیغات اینترنتی قرار داشته باشد) به نظر میرسد کمی مبهم است .زیرا مطالعات کمی در این باره صورت گرفته و نتایج حاصل از مطالعات نیز بر حسب نوع محصول، اهداف تبلیغات اینترنتی و عوامل دیگر با هم متفاوت هستند. اما عرف موجود در بین تبلیغ کنندگان و موسسات مطالعاتی بازاریابی این است که تکرار بهینه برای انتشار هر تبلیغ بین ۴ تا ۷ انتشار می باشد.

تبلیغات اینترنتی

 

یکی از چالش های مدیریت میزان دسترسی و تعداد تکرار بهینه در اینترنت این است که همه کاربران وب ، صفحات  مشابهی را دیدن نمی کنند. موسسه دابل کلیک به همراه موسسه کام اسکرنت ورکس در سال ۲۰۰۴ مطالعه ای را بر روی بیش از یک و نیم میلیون بازدیدی که از وبسایت کام اسکرنت ورکس شده بود انجام دادند. در این مطالعه تعداد بازدید های ماهانه صورت گرفته از این وب سایت در درون سه دسته طبقه بندی شدند. بازدید کنندگانی که دارای ۱۹ بازدید در ماه بودند به عنوان کاربران دائمی،  بازدید کنندگانی که بین ۱۱ تا ۱۹ بازدید در ماه داشتند بعنوان بازدید کنندگان معمولی و بازدید کنندگانی که 10 بازدید  یا کمتر از ۱۰ بازدید در ماه داشتند ، به عنوان بازدید کنند گان موردی دسته بندی شدند. بر اساس این دسته بندی مشخص شد که ۳۶ درصد از بازدید کنندگان کاربران موردی، ۲۵ درصد کاربران معمولی و ۳۹ درصد کاربران دائمی این وب سایت ها هستند. اما نکته ای که وجود داشت این بود که کاربران دائمی ۷۳ درصد تمامی صفحات وب سایت را دیده بودند، در حالی که کاربران موردی تنها از ۶ درصد  صفحات وب سایت بازدید کرده بودند.بنابراین چالشی که برای بازاریابان به وجود می آید این است که باید به طیف سوم کاربران که تنها ۶ درصد از صفحات وب سایت را بازدید کرده اند دسترسی داشته باشند. و از طرف دیگر تکرار بیش از اندازه برای طیف اول که ۷۳ درصد صفحات را بازدید می کنند جلوگیری کنند.  زیرا نمایش بیش از اندازه یک تبلیغ برای یک کاربر ممکن است یک دیدگاه منفی درباره تبلیغ یا نشان تجاری در او ایجاد کند.

  ¬ لطفا زمینه های فعالیت خود را از لیست زیر انتخاب نمایید و گزینه بروزرسانی را کلیک نمایید.

  ¬ زمینه های فعالیت شما:

     ویرایش زمینه های فعالیت:

  در حال بارگزاری لیست زمینه های فعالیت ...

    ¬ تغییر تصویر پروفایل:

    ¬ تصویر خود را در فرمت jpg,png,gif ابعاد (180×180) انتخاب و سپس بر روی گزینه بروزرسانی کلیک نمایید.

    ¬ تغییر تصویر کاور:

    ¬ تصویر خود را در فرمت jpg,png,gif ابعاد (200×900) انتخاب و سپس بر روی گزینه بروزرسانی کلیک نمایید.