اثربخشی تبلیغات اینترنتی

بحث اثر بخشی تبلیغات اینترنتی قسمتی از پرسش بزرگ اثر بخشی تبلیغات است . چرا که اینترنت قابلیت توسعه و ظیفه تبلیغات اینترنتی را دارا است ، به طوریکه یک تبلیغ منتشر شده از این رسانه قابلیت تبدیل شدن به یک خرید را دارد. برای مثال در این رسانه وقتی مصرف کننده ای تبلیغ یک کتاب الکترونیکی را می پسندد، بر روی آن کلیک نموده و پس از مطالعه شرایط و مقتضیات خرید آن اقدام به سفارش گذاری می کند. اما وقتی مصرف کننده تبلیغی را از طریق رسانه های سنتی مشاهده می کند. لاجرم می بایست به دنبال رسانه دیگری برای برقراری ارتباط با تبلیغ کننده باشد. کارکرد گسترده تبلیغات اینترنتی حاصل از ادغام افقی سه قابلیت کانال بازاریابی که شامل: ارتباطات ، تراکنش و توزیع می باشد .همچنین برآیندی از ادغام عمودی ارتباطات بازاریابی است که شامل تبلیغات، روابط عمومی، پیشبرد فروش و بازاریابی مستقیم می باشد.

تبلیغات اینترنتی

برای درک بهتر اثر بخشی تبلیغات اینترنتی باید مشخصه های خاص شکل ها و روش های تبلیغات اینترنتی مورد ارزیابی و شناسایی قرار گیرد و معیارهای جدیدی که برای اثربخشی تبلیغات اینترنتی قابل اندازه گیری است ایجاد شود. برای این منظور ابتدا معیار اثربخشی تبلیغات به طور کلی مورد بازبینی قرار گرفته و یک مجموعه از معیار ها برای اثر بخشی تبلیغات اینترنتی تعریف میشود. سپس یک نوع شناشسی از اشکال تبلیغات اینترنتی ایجاد و تحقیقات صورت گرفته بازبینی میشود.

  ¬ لطفا زمینه های فعالیت خود را از لیست زیر انتخاب نمایید و گزینه بروزرسانی را کلیک نمایید.

  ¬ زمینه های فعالیت شما:

     ویرایش زمینه های فعالیت:

  در حال بارگزاری لیست زمینه های فعالیت ...

    ¬ تغییر تصویر پروفایل:

    ¬ تصویر خود را در فرمت jpg,png,gif ابعاد (180×180) انتخاب و سپس بر روی گزینه بروزرسانی کلیک نمایید.

    ¬ تغییر تصویر کاور:

    ¬ تصویر خود را در فرمت jpg,png,gif ابعاد (200×900) انتخاب و سپس بر روی گزینه بروزرسانی کلیک نمایید.